Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Web aplikacija za operativni menadžment

  Aplikacija za operativni menadžment je sistem namijenjen za evidenciju članstva, obračun i praćenje naplate članarine kao i praćenje ostalih aktivnosti jedne organizacije. Ovo je idealno rješenje za upravljanje organizacijom ili udruženjem koji omogućava klijentima da unaprijede svoje poslovanje, minimiziraju greške i prate uplate članarina. Implementirali smo aplikativni softver za operativni menadžment putem kojeg ćete […]

Document Management System (DMS)

DMS – sistem za upravljanje dokumentima je sistem koji kontroliše životni ciklus dokumenta unutar jedne organizacije. To je sveobuhvatno rješenje problema praćenja dokumenata. Prednosti DMS-a: Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti Brz i efikasan pristup dokumentima Arhiviranje završenih predmeta Stalna dostupnost i sigurnost arhiviranih dokumenata Bolja raspodjela posla Ušteda vremena – eliminacija potrebe traženja papira, manje […]

Evidencija radnog vremena (ERV)

  Jedan od najvažnijih segmenata u poslovanju svakog preduzeća, svakako jeste evidencija radnog vremena i kontrola kretanja zaposlenih što doprinosi racionalnijem i efikasnijem poslovanju. Softver za evidenciju radnog vremena ERV funkcioniše na principu identifikacije uposlenika NFC karticama ili jedinstvenog PIN-a koji mu je dodijeljen, što omogućava uposlenicima vrlo jednostavnu i brzu prijavu na sistem. Nakon […]

Aplikacija Stalna sredstva

Web aplikacija za vođenje evidencije stalnih sredstava Vođenje evidencije o stalnim sredstvima firme je ozbiljan i komplikovan posao koji se korištenjem ove Web aplikacije značajno pojednostavljuje. Modul Stalna sredstva omogućava vođenje evidencije stalnih sredstava na vrlo jednostavan način sa svim promjenama nabavka, dogradnja, amortizacija, otpis, prodaja, inventura (višak/manjak), stavljanje u i van upotrebe kao i raspoređivanje stalnih […]

Web aplikacija Teretana

  Web aplikacija za evidentiranje prisustva članova u teretani   COMP je završio web verziju aplikacije koja omogućava jednostavno i efikasno vođenje evidencije članova prisustva namijenjena fitness centrima i teretanama. Vođenje uspješne teretane i fitness centra može biti težak posao i trošenje vremena na ručno administrativne poslove oduzima vrijeme koje bi se moglo iskoristiti za […]

Blagajna

  Web aplikacija za vođenje blagajne COMP je završio web verziju aplikacije za vođenje blagajničkog poslovanja. Aplikacija je urađena u Microsoft .NET tehnologiji. Kao i desktop verzija aplikacija omogućava: Prijavu blagajne i poslova blagajne; Štampanje priznanice; Unos promjena uplate, isplate i povrata; Obračun PDV-a po osnovu isplate iz blagajne; Zaključenje i štampanje blagajničkog dnevnika. Na […]

Rent-a-car aplikacija

COMP-2000 izradio je aplikaciju za upravljanje rent-a-car biznisom koju uspješno koriste uredi firme Europcar (ASA-Rent) u Bosni I Hercegovini već 5 godina. Radi se o web aplikaciji urađenoj u .NET Microsoft tehnologiji. Aplikacija se može koristiti na dva načina: Prvi je preko intenet pristupa gdje korisnik iznajmljuje server; Druga je u slučaju vlastitog servera/računara u […]

COMP Putni nalozi

  Web aplikacija Putni nalozi omogućava evidentiranje putnih naloga, bilo jednostavnih ili onih složenih. Prate se sve zakonske odredbe i implementiraju u sistem. Kao web modul dostupan je sa različitih uređaja koji imaju pristup internetu, bez prethodne instalacije. Svi propisani obrasci su raspoloživi i automatski se popunjavaju na osnovu unesenih podataka (Nalog za službeno putovanje, […]