Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Web aplikacija za vođenje evidencije stalnih sredstava

Vođenje evidencije o stalnim sredstvima firme je ozbiljan i komplikovan posao koji se korištenjem ove Web aplikacije značajno pojednostavljuje. Modul Stalna sredstva omogućava vođenje evidencije stalnih sredstava na vrlo jednostavan način sa svim promjenama nabavka, dogradnja, amortizacija, otpis, prodaja, inventura (višak/manjak), stavljanje u i van upotrebe kao i raspoređivanje stalnih sredstva na lokacije (mjesta troška). Sistem daje mogućnost pretraživanja i pregleda svih bitnih informacija o trenutnom stanju stalnog sredstva uzimajući u obzir njihovu sadašnju vrijednost, mogućnost praćenja amortizacije, te generisanja i štampanja različitih izvještaja u skladu sa poslovnim potrebama firme.

U COMP-ovoj aplikaciji moguće je kreirati grupe osnovnih sredstava kompanije, s definisanim postotcima amortizacije. Svako stalno sredstvo možemo svrstati u pripadajuću nomenklaturnu grupu sredstava. Za svaku pojedinačnu nomenklaturnu podgrupu moguće je dodati novu stavku amortizacije. Za svako stalno sredstvo postoji mogućnost pristupa podacima i pregleda njegove kartice, gdje možete vidjeti sve transakcije tog stalnog sredstva (lokacija stalnog sredstva, organizacioni položaj, datum i vrijeme transakcije, premještanje iz jedne u drugu organizacionu jedinicu, iznos amortizacije).

Osnovne funkcije koje nudi aplikacija Stalnih sredstava:

  • Vođenje evidencije o stalnom sredstvu (dodavanje novog stalnog sredstva, sredstvo ima svoj jedinstveni inventurni broj koji se može prikazati kao barkod, dogradnja stalnog sredstva, prodaja i otpis stalnog sredstva, pregled izvještaja kartice stalnog sredstva);
  • Grupisanje stalnih sredstava po nomenklaturnim grupama na osnovu vrste stalnog sredstva;
  • Obračun amortizacije stalnog sredstva i pripis amortizacije ispravci vrijednosti;
  • Premještanje stalnog sredstva iz jedne organizacione jedinice u drugu;
  • Stavljanje stalnog sredstva u upotrebu ili van upotrebe;
  • Otpis i prodaja stalnog sredstva;
  • Inventura stalnih sredstava;
  • Generisanje izvještaja o stalnim sredstvima.

stalna sredstva comp it