Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 

Web aplikacija za vođenje blagajne

COMP je završio web verziju aplikacije za vođenje blagajničkog poslovanja. Aplikacija je urađena u Microsoft .NET tehnologiji. Kao i desktop verzija aplikacija omogućava:

  • Prijavu blagajne i poslova blagajne;
  • Štampanje priznanice;
  • Unos promjena uplate, isplate i povrata;
  • Obračun PDV-a po osnovu isplate iz blagajne;
  • Zaključenje i štampanje blagajničkog dnevnika.

Na ovaj način korisnici mogu da izaberu koju varijantu aplikacije za vođenje blagajne žele: online ili desktop. Prateći trendove sve vece tranzicije aplikacija na cloud i web verzije odlučili smo se i za ovu inovaciju. Za dodatne informacije oko aplikacije javite se marketing službi COMP-a.

blagajna