Jedan od najvažnijih segmenata u poslovanju svakog preduzeća, svakako jeste evidencija radnog vremena i kontrola kretanja zaposlenih što doprinosi racionalnijem i efikasnijem poslovanju. Softver za evidenciju radnog vremena ERV funkcioniše na principu identifikacije uposlenika NFC karticama ili jedinstvenog PIN-a koji mu je dodijeljen, što omogućava uposlenicima vrlo jednostavnu i brzu prijavu na sistem. Nakon prijave odabranom metodom, uposlenik bira jedan od ponudjenih dogadjaja (dolazak na posao, odlazak na doručak, izlazak na pauzu, poslovni izlazak itd.) koji se zatim evidentira u sistemu i na osnovu toga kreira dalja analitika kretanja uposlenika na radnom mjestu.

 

Osnovne funkcionalnosti ERV sistema:

Web portal:

Bazna stanica:          

Klijent (mobilna) aplikacija:

Dodatne funkcionalnosti ERV sistema:

ERV sistem obuhvata evidentiranje dolazaka/odlazaka, te se kroz obradu ovih podataka kreiraju adekvatni izvještaji. Na osnovu datih podataka, moguće je u bilo kojem trenutku prikazati podatke o vremenu uposlenika provedenom na poslu i van posla, za dnevni, sedmični ili proizvoljno odabran vremenski period. Dati izvještaji se mogu eksportovati u više standardnih formata (pdf, docx, xlsx).

evidencija radnog vremena slika