COMP-2000 izradio je aplikaciju za upravljanje rent-a-car biznisom koju uspješno koriste uredi firme Europcar (ASA-Rent) u Bosni I Hercegovini već 5 godina.

Radi se o web aplikaciji urađenoj u .NET Microsoft tehnologiji. Aplikacija se može koristiti na dva načina:

Aplikacija nudi sljedeće mogućnosti:

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car04

rent-a-car05

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija