Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

COMP-2000 izradio je aplikaciju za upravljanje rent-a-car biznisom koju uspješno koriste uredi firme Europcar (ASA-Rent) u Bosni I Hercegovini već 5 godina.

Radi se o web aplikaciji urađenoj u .NET Microsoft tehnologiji. Aplikacija se može koristiti na dva načina:

 • Prvi je preko intenet pristupa gdje korisnik iznajmljuje server;
 • Druga je u slučaju vlastitog servera/računara u kom slučaju korisnik i ne treba konekciju.

Aplikacija nudi sljedeće mogućnosti:

 • Unos i evidenciju osnovnih podataka svih klijenata, vozača, vozila, ugovora, usluga, zaposlenih i organizacionih jedinica:

rent-a-car aplikacija

 • Aplikacija nudi status vozila: da li je slobodno ili ne, registracijski broj, zadnji servis i istek registracije.

rent-a-car aplikacija

 • Aplikacija nudi obradu rezervacije sa datumima kada je uzeto vozilo te kada i gdje je vozilo preuzeto:

rent-a-car aplikacija

 • Aplikacija nudi pregled svih ugovora sa mogućnostima brze automatske pretrage po raznim parametrima.

rent-a-car04

 • Apliakcija omogućava evidenciju izdavanja vozila sa datumom, mjestom, stanjem kilometraže, izračunom stanja rezervoara te predviđenim datumom povrata.

rent-a-car05

 • Aplikacija omogućava odabir i promjenu vozila koje klijent uzima:

rent-a-car aplikacija

 • Aplikacija omogućava evidenciju povrata te pregled satanja kilometraže i rezervoara pri povratu vozila od strane klijenta.

rent-a-car aplikacija

 • Aplikacija omogućava odabir načina plaćanja:

rent-a-car aplikacija

 • Opcije za unos internih informacija:

rent-a-car aplikacija

 • Aplikacija omogućava izradu i printanje faktura:

rent-a-car aplikacija

rent-a-car aplikacija

 • I na kraju, apliakacija nudi razne izvještaje o isteku registracije, potrebi za servis, pregled rezervacija, kupaca, ugovora, lista vozila po odrđenim nivoima cijena, izještaj o zauzetosti vozila, izvještaj o nefakturisanim ugovorima:

rent-a-car aplikacija