Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 

Web aplikacija Putni nalozi omogućava evidentiranje putnih naloga, bilo jednostavnih ili onih složenih. Prate se sve zakonske odredbe i implementiraju u sistem. Kao web modul dostupan je sa različitih uređaja koji imaju pristup internetu, bez prethodne instalacije. Svi propisani obrasci su raspoloživi i automatski se popunjavaju na osnovu unesenih podataka (Nalog za službeno putovanje, Obrazac PN-4).

Obračun se vrši automatski na osnovu unesenih podataka o akontaciji i troškovima (gdje su automatski uračunati i npr. troškovi korištenja privatnog automobila). Aplikacija vrši konverziju stranih valuta u konvertibilne marke, na osnovu vrijednosti kursa za taj dan. Kako je sistem automatizovan, dobro kontrolisan, mogućnosti greške se svode na minimum, proces se ubrzava što vodi uštedama u poslovanju.

Bitne karakteristike modula:

 • Praćenje podataka o svim zaposlenim i njihovim putnim nalozima;
 • Svaki uposlenik može unositi podatke o svom putnom nalogu, bez da isti može zaključiti (proknjižiti) ili vidjeti podatke o putnim nalozima ostalih uposlenika;
 • Pretraga putnih naloga po različitim kriterijima;
 • Mogućnost unosa iznosa akontacije kod kreiranja putnog naloga prije kretanja na put;
 • Definisanje dnevnice za svaku državu (mogućnost unosa i oporezivog dijela dnevnice, ako je veća dnevnica);
 • Kod unosa maršruta putovanja, pri izboru države automatski se popunjavaju podaci o dnevnici za tu državu;
 • Troškovi se unose u izvornoj valuti i vrši se automatska konverzija;
 • Automatski obračun dnevnica i njihovo zbrajanje;
 • Obračun troškova;
 • Moguća kontrola putnog naloga u bilo kom momentu da se vidi da neki korak nije izostavljan ili da ne postoji nekonzistentnost u pogledu vremena i kretanja (maršrute);
 • Automatski obračun putnih naloga sa jasnim prikazom dnevnica, troškova, povrata ili dodatnih isplata;
 • Baza podataka vozila.

 

comp it putni nalozi