Web aplikacija za evidentiranje prisustva članova u teretani

 

COMP je završio web verziju aplikacije koja omogućava jednostavno i efikasno vođenje evidencije članova prisustva namijenjena fitness centrima i teretanama.

Vođenje uspješne teretane i fitness centra može biti težak posao i trošenje vremena na ručno administrativne poslove oduzima vrijeme koje bi se moglo iskoristiti za unaprijeđenje Vašeg poslovanja. Ova aplikacija nudi brz, jednostavan i efikasan način za evidentiranje članova. Ovo je idealno rješenje za upravljanje fitness centrom koji omogućuje klijentima da unaprijede svoje poslovanje, minimiziraju greške i prate uplate članarina.

Sistem upravljanja teretanom Vam pomaže da vodite evidenciju o svojim članovima i njihovim članstvom, te omogućuje jednostavnu komunikaciju između Vas i Vaših članova. Ova aplikacija pomaže u upravljanju i rastu Vašeg kluba i time dobijate potpunu kontrolu nad svojim poslovanjem. Također objedinjuje sve svoje izvore prihoda u jedan sistem kako bi učinkovito mogli pratiti prodaju Vaših paketa odnosno članarina.

Omogućeno je i da evidencija prijave korisnika bude pomoću magnetne trake komunikacija bliskog polja, poznatija kao NFC (Near Field Communication), a također može biti i ručno.

Mogućnosti sistema za evidenciju članova Teretane:

Često je potrebno da znate pojedinosti o jednom klijentu. U našoj aplikaciji Teretana postoje detaljni profili za sve članove tako da se na jednom mjestu nalaze svi podaci i brzo su dostupni. U profilu klijenta se čuva arhiva svih dolazaka, usluga, članarina, uplata i fotografija. Nakon određenog vremena imaćete kompletnu sliku o svakom pojedinačnom klijentu i njegovim navikama.

Prikladan online raspored olakšava za postojeće i nove korisnike teretane da vide koji časovi i događaji su u ponudi i da odaberu ono što im najviše odgovara.

GRUPNI I POJEDINAČNI TERMINI

Web aplikacija Teretana nudi sve potrebne alate za efikasno planiranje i upravljanje grupnim fitnes programima. Omogućeno je brzo i jednostavno zakazivanje i pronalaženje slobodnih termina, sala i instruktora. Osim popunjenosti pojedinih grupnih programa, dostupne su i informacije o realizaciji po članovima (ko je bio na kom programu), što omogućuje dublju analizu navika vaših članova i optimizaciju rasporeda programa na osnovu posjećenosti i interesovanja.

STATISTIKE I IZVJEŠTAJI

Na osnovu evidentiranih podataka u našoj aplikaciji možete formirati precizne analize poslovanja. Pregledom izvještaja o posjećenosti, izvršenim uslugama, aktivnim članstvima i uplaćenim članarinama dolazite do informacija koje vam olakšavaju donošenje strateških odluka neophodnih za dalja unapređenja rada vašeg centra.

UVID U PARAMETRE POSLOVANJA

 

Također, biće i omogućeno da koristite aplikaciju u promotivne svrhe i obavijestite svoje klijente putem e-maila o novim dešavanjima i akcijama koje su aktuelne u centru, i da se automatski šalju obavijesti onim članovima kojima je članarina pri isteku. U planu je i nadogradnja aplikacije gdje će član centra moći pristupiti aplikaciji i izvršiti rezervaciju termina i pregled preostalih termina do kraja mjeseca, redovno pratiti savjete o zdravoj ishrani i mnogo drugog.

 

teretana aplikacija