Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

APLIKACIJA HORSES – softver za vođenje evidencije konja i članova konjičkog kluba

COMP-IT je razvio softversko rješenje za vođenje evidencije konja i članova konjičkog kluba. Ovo softversko rješenje nudi mnogobrojne mogućnosti koje su potrebne za vođenje konjičko rekreativnog centra. Aplikacija omogućava upravi konjičkog kluba da vode sve bitne informacije koje se tiču plasmana, medicinskih kartona i pansiona njihovih konja elektronskim putem i da ih imaju na jednom […]

Aplikacija Vrtić

Softversko rješenje Vrtić omogućava upravi vrtića, odgajateljima i roditeljima djece polaznika vrtića da korištenjem savremene tehnologije u svakom trenutku jednostavno razmjenjuju, dijele i primaju sadržaje. Putem aplikacije roditelji dobijaju najnovije informacije vezane za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi. Informacije do roditelja stižu preko e-mail obavijesti, kako bi roditelji uvijek i na vrijeme bili upoznati sa […]

Commercial Planner

  Softver za dispoziciju emitovanja TV/radio reklama Ovaj softver omogućava automatizaciju i organizaciju emitovanja reklamnih spotova, dozvoljavajući operaterima, moderatorima i administratorima unos, kontrolu i odobravanje izvršenja media planova na TV i radio stanicama. Prednosti softvera: Arhiviranje podataka o spotovima/klijentima; Olakšano kreiranje i implementacija rasporeda sedmične programske šeme kroz unaprijed tempirane termine; Brža obrada ugovora i […]

Vending PocketPC aplikacija

 Automatizacija svakodnevnih procesa štedi vrijeme i novac. Vending Pocket PC je Windows Mobile aplikacija koja se izvršava na smartphone uređaju. Primjenjuje se u firmama čiji biznis uključuje rad sa vending aparatima. Princip rada je sljedeći: 1. Prvi korak je sinhronizacija podataka, tj. prenos podataka sa servera u bazu na Pocket PC uređaju; 2. Nakon toga […]

COMP-IT Inventura

  COMP IT Inventura je modul koji vam omogućava pravljene inventure stalnih sredstava. Pri tome, inventuru radite uz pomoć handheld uređaja sa barkod čitačem. Inventura je jedinstveno, moderno softversko rješenje za popis stalnih i osnovnih sredstava. Ovo rješenje je otvorenog tipa i lako se povezuje sa ostalim informacionim sistemima. Potrebno je da su artikli obilježeni […]

Order-Com

 Android i Windows Mobile aplikacija za terensko prikupljanje narudžbi. ISUP goes mobile… COMP OrderCOM je Android i Windows Mobile aplikacija za komercijaliste odnosno za terensko prikupljanje narudžbi. Prodaja na terenu (ambulantna prodaja) je za mnoge veletrgovce, naročito u prehrambenoj industriji, važan element prodaje. Komercijalista opremljen ručnim računarom nesumnjivo je u velikoj prednosti pred konvencionalnim dostavljačem […]

Warehouse Management System

Warehouse Management System (WMS) je jedinstveno, moderno softversko rješenje za automatizirano upravljanje skladištem koje podržava sljedljivost proizvoda. Grupa COMP je jedini bosanskohercegovački ponuđač WMS-a na bh. tržištu. Ovo rješenje je otvorenog tipa i lako se povezuje sa ostalim informacionim sistemima. WMS se lako integrira sa drugim ERP sistemima pa je tako COMP u firmama Teloptic […]