Automatizacija svakodnevnih procesa štedi vrijeme i novac.

Vending Pocket PC je Windows Mobile aplikacija koja se izvršava na smartphone uređaju. Primjenjuje se u firmama čiji biznis uključuje rad sa vending aparatima.

Princip rada je sljedeći:

proizvodi-vending2

1. Prvi korak je sinhronizacija podataka, tj. prenos podataka sa servera u bazu na Pocket PC uređaju;

2. Nakon toga operater na terenu u Vending aplikaciju bilježi artikle i njihovu količinu kojom je zadužio aparat. Ovo je veoma jednostavna i “user-friendly” procedura, gdje su artikli grupisani prema vrsti i operater veoma jednostavo pronađe odgovarajući artikal i postavi brojač količine;

3. nakon određenog vremena operater sa vending aparata očitava i prodaju na automatima. Procedura je jednostavna i prilagođena za rad, tako da kada operater u aplikaciji izabere aparat za očitanje brojača, automatski mu se prikažu artikli korektnim redoslijedom i on očitava brojače i upisuje u polja odgovarajućeg artikla;

4. na kraju radnog dana (ili u neko drugo vrijeme) uređaj se spoji na server i izvrši se prenos podataka iz baze sa smartphone-a u bazu podataka na serveru. Sljedeći korak je pokretanje aplikacije koja tada vrši procesiranje podataka i njihovo slanje u ISUP.

proizvodi-vending

Prednosti korištenja Vending Pocket PC aplikacije u odnosu na standardnu procedure bez ove aplikacije su:

Ušteda u vremenu i ljudstvu je značajna.