Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 Automatizacija svakodnevnih procesa štedi vrijeme i novac.

Vending Pocket PC je Windows Mobile aplikacija koja se izvršava na smartphone uređaju. Primjenjuje se u firmama čiji biznis uključuje rad sa vending aparatima.

Princip rada je sljedeći:

proizvodi-vending2

1. Prvi korak je sinhronizacija podataka, tj. prenos podataka sa servera u bazu na Pocket PC uređaju;

2. Nakon toga operater na terenu u Vending aplikaciju bilježi artikle i njihovu količinu kojom je zadužio aparat. Ovo je veoma jednostavna i “user-friendly” procedura, gdje su artikli grupisani prema vrsti i operater veoma jednostavo pronađe odgovarajući artikal i postavi brojač količine;

3. nakon određenog vremena operater sa vending aparata očitava i prodaju na automatima. Procedura je jednostavna i prilagođena za rad, tako da kada operater u aplikaciji izabere aparat za očitanje brojača, automatski mu se prikažu artikli korektnim redoslijedom i on očitava brojače i upisuje u polja odgovarajućeg artikla;

4. na kraju radnog dana (ili u neko drugo vrijeme) uređaj se spoji na server i izvrši se prenos podataka iz baze sa smartphone-a u bazu podataka na serveru. Sljedeći korak je pokretanje aplikacije koja tada vrši procesiranje podataka i njihovo slanje u ISUP.

proizvodi-vending

Prednosti korištenja Vending Pocket PC aplikacije u odnosu na standardnu procedure bez ove aplikacije su:

 • trajanje obrade podataka i kreiranje dokumenata zaduženja i prodaje smanjeno za 80%.;
 • mogućnost greške znatno manja;
 • ROI (The Return on Investment) je evidentan;
 • Nema značajnijih izmjena u tehnologiji rada. Kompletan postupak rada je dosta sličan manuelnom procesu, samo su koraci značajno ubrzani.
 • tačan uvid i evidencija o svim zaduženjima i razduženjima, po svakom od aparata I svakom od operatera.
 • jednostavna primjena za bilo koju vrstu maloprodajnih objekata,
 • minimalne izmjene da se prilagodi nekom sličnom procesu rada,
 • mogućnost rada u wireless mrežnom okruženju,
 • minimalni hardware-ski i software-ski zahtjevi,
 • jednostavne aktivnosti potrebne da se aplikacija pusti u rad,
 • rad na udaljenim lokacijama.
 • moguće je prilagoditi kompletan sistem da komunicira sa serverom putem GPRS-a, tako da je kompletan proces real time.

Ušteda u vremenu i ljudstvu je značajna.