Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Warehouse Management System (WMS) je jedinstveno, moderno softversko rješenje za automatizirano upravljanje skladištem koje podržava sljedljivost proizvoda.

Grupa COMP je jedini bosanskohercegovački ponuđač WMS-a na bh. tržištu.

Ovo rješenje je otvorenog tipa i lako se povezuje sa ostalim informacionim sistemima.

WMS se lako integrira sa drugim ERP sistemima pa je tako COMP u firmama Teloptic i Megamix izvršio integraciju ISUP i Navision sistema sa WMS-om. Na ovaj način povećava se efikasnost skladišnog poslovanja, kao i poslovanje ostalih organizacionih djelova i poslovnih funkcija u preduzeću.

WMS je također u potpunosti usaglašen sa vlastitim softverskim rješenjem ISUP© (Informacioni Sistem za Upravljanje Preduzećem).

Rad sa WMS-om

Rad sa WMS-om je baziran na upotrebi bar kodova koji sadrže osnovne informacije o robi, roku upotrebe, lotovima, količinama i paletama. Drugi bar kod definira lokaciju u skladištu.

proizvodi-wms-2

Uz pomoć čitača bar koda obrađuje se:

 • ulaz
 • izlaz
 • premještanje
 • inventura
 • otpis

Sve potrebne informacije se dobivaju sa jednim, maksimalno dva čitanja bar koda.

Moguće je koristiti uređaje koji su vodootporni, otporni na udarce i koji također omogućavaju čitanje na daljinu. U slučaju da paleta nije obilježena ili je naljepnica oštećena, sistem uključuje korištenje bar kod štampača npr. na ulazu u skladište.

Za štampanje naljepnica firma Teloptic d.o.o. koristi aplikaciju PRINTCOM grupacije COMP. Uz pomoć PRINTCOM-a naljepnice odgovaraju zahtjevima korisnika i, naravno, evropskim i svjetskim standardima (VRS i SSCC).

Nalog za štampanje naljepnice može se dobiti iz računara ili iz ručnog čitača.

Na naljepnici formata A5 mogu se naći sve potrebne informacije o:

 • serial shipping container code (SSCC)
 • EAN CODE
 • article variation (primjenjuje se u slučaju jezičkih varijanti)
 • datum isteka robe
 • datum pakovanja
 • količina
 • lot kod