Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 

COMP IT Inventura je modul koji vam omogućava pravljene inventure stalnih sredstava. Pri tome, inventuru radite uz pomoć handheld uređaja sa barkod čitačem.

Inventura je jedinstveno, moderno softversko rješenje za popis stalnih i osnovnih sredstava. Ovo rješenje je otvorenog tipa i lako se povezuje sa ostalim informacionim sistemima.

Potrebno je da su artikli obilježeni naljepnicama sa bar kodom, a iz informacionog sistema potrebno je preuzeti podatke o artiklima u odgovarajućem formatu, sa bar kodovima.

Podaci se prenesu na Pocket PC uređaj sa ugrađenim bar kod čitačem, te se već može vršiti popis robe.

shema-inventura

Rad sa Inventurom pruža sljedeće mogućnosti:

  • Unos lokacija stalnih sredstava;
  • Za svako stalno sredstvo zapisuje se lokacija u kojoj se sredstvo nalazi;
  • Popis stalnih sredstava Veoma brz popis osnovnih i stalnih sredstava jednim skeniranjem bar koda i unosom količine, te potvrdom unosa;
  • Ručni unos sredstva/lokacije Ukoliko se ukaže potreba, npr. Bar kod artikla je oštećen, može se vršiti ručni unos;
  • Mogućnost rada sa velikom količinom podataka Uređaji rade sa 20 000 artikala bez problema;
  • Ažuriranje unesenih podataka Nakon unesenih podataka mogu se vršiti korekcije;
  • Mogućnost rada sa više uređaja Više osoba može istovremeno da radi popis;
  • Jednostavan i brz pregled podataka;
  • Mogućnost pregleda unesenih podataka kroz brz pretraživač.

Sve potrebne informacije se dobivaju jednim skeniranjem bar koda. Moguće je koristiti uređaje koji su vodootporni, otporni na udarce i koji omogućavaju čitanje bar koda na daljinu. Za obilježavanje artikala, ukoliko je potrebno, mogu se koristiti specijalne naljepnice koje su otporne na temperaturu, vlagu, mehanička naprezanja, nečistoće, sunčevu svjetlost itd.

Ponosni smo na naše mnogobrojne, zadovoljne klijente koji su lideri u svojim branšama. Godinama uspješno surađujemo sa Sarajevskom Pivarom, sa cijelom Teloptic grupacijom, sa firmama Fad Jelah, ŽGP, AC Quattro, ASA group, Procaffe, Siemens, Jafara, Megamix, radimo za Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, za Ekonomski, Elektrotehnički i Saobraćajni fakultet, za Skenderiju, Vakufsku direkciju, Fond za izgradnju stanova, i mnogim drugim klijentima.