Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Softversko rješenje Vrtić omogućava upravi vrtića, odgajateljima i roditeljima djece polaznika vrtića da korištenjem savremene tehnologije u svakom trenutku jednostavno razmjenjuju, dijele i primaju sadržaje. Putem aplikacije roditelji dobijaju najnovije informacije vezane za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi. Informacije do roditelja stižu preko e-mail obavijesti, kako bi roditelji uvijek i na vrijeme bili upoznati sa novinama. Aplikacija uredno prikazuje sva zapažanja o djetetu i prikazuje evidenciju dolazaka koji se ažuriraju na dnevnom nivou. Aplikacija je napravljena tako da može da ispunjava sve zahtjeve koji podrazumijevaju upravljanje predškolske ustanove.

Softversko rješenje „Vrtić“ se sastoji od sljedećih funkcionalnosti:

 • Unos djece (lični podaci: ime i prezime, datum rođenja, JMBG, adresa, grupa)
 • Šifarnici: članarine (po kategorijama), voditelji (odgajatelji), grupe, povrede, alergije, nalazi, ciljevi grupe (opservacije), napomene
 • Podaci porodice djeteta (ime, prezime, adresa, srodstvo, ovlaštenje za izvođenje djeteta, fb grupa pristup, e-mail, broj telefona, lična karta)
 • Vrste dokumenata koji se trebaju dostaviti prilikom upisa djeteta u vrtić (ljekarski pregledi,..)
 • Unos plaćenih članarina i stanje duga
 • Popusti članarina za godišnji odmor (pravo samo jednom godišnje) i bolovanje
 • Import izvoda iz banke i neraspoređene uplate
 • Vođenje prisutnosti djece (vrijeme dolaska i body check)
 • Unos dnevnog izvještaja za dijete (vrijeme odlaska, da li je jelo, da li je spavalo, da li je učestvovalo u aktivnostima, da li je bilo na pauzi…)
 • Praćenje adaptacije djeteta u vrtiću
 • Historija vođenja grupe po voditeljima
 • Evidencije žalbi klijenata, prigovori i pohvale
 • Evidencije roditeljskih sastanaka (kosultacije) – pojedinačni i grupni
 • Ugovori za djecu pri upisu
 • Ispričnice
 • Sedmični meni – jelovnik
 • Zdravstveni karton (temperatura, alergijska reakcija, osip, napadi, epilepsija, povrede, kašljanje, curenje nosica, povraćanje, mokrenje)…
 • Medicinski karton (da li ima teškoće u razvoju, oštećenje vida, oštećenje sluha, poremećaji govorne komunikacije, tjelesni invaliditet)
 • Definisanje kartona djeteta (visina, težina, koncentracija)
 • Aktivnosti (dijete samostalno u radu, radi uz pomoć odgajatelja itd), emocije, odnos sa drugom djecom, govor (zastajkivanje, ponavljanje, ubrzavanje), hranjenje, higijenske navike, motorika, senzomotorika, nedolično ponašanje
 • Napomene roditeljima – 7 dana prije za proslavu rođendana
 • Napomena za slanje e-mail obavijesti roditeljima ako dijete nije prisutno 3 dana (razlog izostanka)
 • Napomena roditeljima – šta ponijeti na izlet
 • Kalendar važnih datuma koji se obilježavaju
 • Pregled izvještaja kao što su izvještaji: po starostima, po datumima rođenja, po grupama, spisak plaćenih i neplaćenih članarina, koliko je mjesečno upisano djece i koliko ispisano iz vrtića, spisak djece sa alergijama, prisutnost djece na dnevnom nivou, spisak nedoličnih ponašanja djece itd.