Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 Android i Windows Mobile aplikacija za terensko prikupljanje narudžbi. ISUP goes mobile…

COMP OrderCOM je Android i Windows Mobile aplikacija za komercijaliste odnosno za terensko prikupljanje narudžbi. Prodaja na terenu (ambulantna prodaja) je za mnoge veletrgovce, naročito u prehrambenoj industriji, važan element prodaje. Komercijalista opremljen ručnim računarom nesumnjivo je u velikoj prednosti pred konvencionalnim dostavljačem i to zbog brže, preciznije i, prije svega, fleksibilnije usluge.

Aplikacija je relativno jednostavna za korištenje – nakon logiranja korisnika i inicijalne sinhronizacije podataka, te njihove pohrane u lokalnu bazu podataka korisnik je spreman za pravljenje narudžbi.

proizvodi-ordercom

shema-ordercom

Kroz pregledan i intuitivan interfejs koji je posebnim kontrolama prilagođen mobilnoj upotrebi (olakšan izbor količina kroz izbor jednog, deset i stotinu komada i dr.) bira se naručilac robe, odnosno kupac. Aplikacija zatim prikazuje za tog kupca relevenatne grupe proizvoda iz kojih se biraju željeni artikli, rabati i određuju količine. Dakle, sve potpuno uobičajeno, osim što se radi na mobitelu, direktno na terenu.

Naručivanjem proizvoda stvara se narudžba u elektronskom obliku spremna za slanje, a kada se zaključi, aplikacija uspostavlja vezu sa serverom u sjedištu firme koja koristi rješenje, na kojem COMP OrderCOM web servis osluškuje da li ima novih narudžbi. Narudžba pristigla sa mobilnog uređaja se prima na serveru, odakle se prosljeđuje na dalju obradu – može biti odštampana i proslijeđena u odgovarajuće odjele na realizaciju.

Zanimljiv primjer gdje smo uveli ovo rješenje je Teloptic. Pošto ova firma ima nekoliko regionalnih skladišta, narudžbe kupaca se sa centralnog servera automatski prosljeđuju u odgovarajuće kupcu geografski najbliže skladište.

OrderCOM prednosti

  • brža i preglednija izrada narudžbi na terenu;
  • smanjeni troškovi komunikacije;
  • maksimizira efikasnost, preciznost, brzinu rada;
  • povećanje opsega prodaje;
  • pruža kupcu vrhunsku uslugu;
  • povećava kontrolu nad terenskim aktivnostima;
  • dostupnost podataka bilo kad i bilo gdje.