COMP-IT je razvio softversko rješenje za vođenje evidencije konja i članova konjičkog kluba. Ovo softversko rješenje nudi mnogobrojne mogućnosti koje su potrebne za vođenje konjičko rekreativnog centra. Aplikacija omogućava upravi konjičkog kluba da vode sve bitne informacije koje se tiču plasmana, medicinskih kartona i pansiona njihovih konja elektronskim putem i da ih imaju na jednom mjestu. Također mogu pratiti stanje duga i članarina njihovih polaznika, u svakom momentu uprava kluba zna kakvo je knjigovodstveno stanje kluba. Sve obavijesti koje se tiču treninga i rasporeda treninga se šalju elektronski putem e-mail. Svi članovi imaju svoj profil i pristup aplikaciji u svakom trenutku. Članovi mogu preko svojih profila vidjeti sve aktuelne termine treninga, prijaviti se na željeni trening, stanje duga.

Softversko rješenje „Horses“ se sastoji od sljedećih funkcionalnosti: