Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 

Ova IMS (Information Management System) web aplikacija urađena je za javnu ustanovu Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom a služi za praćenje osnovnih poslovnih procesa ove ustanove kao što su evidencija o poslodavcima na nivou Federacije BiH koji upošljavaju invalide, evidencija o platama i iznosu posebnog doprinosa za svaku od ovih firmi te evidencija o zaposlenim osobama sa invaliditetom na nivou Federacije.

Za ovu e-Government platformu korištene su sljedeće tehnologije: ASP.NET MVC, JavaScript, SQL Server Reporting Services. Programski jezik je C#.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je osnovan nakon dugo isčekivane implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i služi kao jedan od osnovnih aktera u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Aplikacija je omogućila Fondu da efikasnije ostvari svoj cilj a to je osiguranje uslova da osobe sa invaliditetom i njihovi poslodavci potpuno konkurentno nastupaju na otvorenim tržistima rada.

apfond