NAJVAŽNIJI KRITERIJI ZA SIGURAN PRIJENOS I POHRANU PODATAKA

 

UREĐAJI ZA SIGURNU POHRANU

Široki spektar kriptiranih proizvoda od 2GB do 2TB

 

USB SIGURNOSNI STICK USS256

 

USS256

 

RFID SIGURNOSNI HDD/SSD RS64

 

RFID SIGURNOSNI HDD/SSD RS128

 

RFID SIGURNOSNI HDD/SSD RS128

 

RFID SIGURNOSNI HDD/SSD RS256

 

TVRDI DISK VISOKE SIGURNOSTI HS128 I HS256

 

Dva faktora autentifikacije za pristup podacima

Znati i imati princip

 

TVRDI DISK VISOKE SIGURNOSTI HS256S

 

PRIMJENA

 

   

 

SMARTCARD MANAGER 2

 

CRYPTO DUAL+ FIPS140 – 2 AES 256

 

CRYPTO DUAL+ FIPS197 AES256

 

CRYPTO USB FIPS 140-2 /197

 

CRYPTO SSD AES 256

 

Kompletnu brošuru možete pogledati ovdje.