Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 

CRM- Customer Relationship Management rješenja nude superiornu uslugu korisnicima. COMP već duže vremena i sam koristi ovo rješenje kako bi svim svojim klijentima pružio bolju podršku, a implementira ga i drugim korisnicima. Ovaj informacioni sistem omogućava brže, bolje i efikasnije usluge, povezuje desetine hiljada preduzeća sa milionima njihovih klijenata.

Radi se o web orijentisanoj aplikaciji koja omogućava podršku i pomoć klijentima, bilo da se radi o proizvodima ili uslugama. Podrška je realizovana kroz sljedeće opcije:
  1. Upravljanje ticket-imasvaki registrovani korisnik/klijent može uputiti tiket, odnosno zahtjev za rješavanjem nekog njegovog problema. Korisnik u svakom momentu može vidjeti koji od članova podrške je preuzeo njegov tiket, odnosno koja osoba rješava njegov zahtjev. Nakon što je njegov zahtjev riješen, korisnik dobiva odgovor na poslani tiket, kako kroz aplikaciju, tako i na svoju email adresu.
  2. Emailomogućava i direktnu komunikaciju email-om. Također, sve ono što je zabilježeno kroz tikete, biće evidentirano i na korisničkoj email adresi.
  3. Live chat – Korisnici će u svakom trenutku imati priliku da upute zahtjev za online chat sa nekim od slobodnih članova podrške.
  4.  VOIP integracija – Postoji mogućnost VOIP integracije odnosno besplatne komunikacije telefonom
  5.  Remote access – Predstavlja mogućnost preuzimanja korisničkog ekrana od strane članova podrške, što omogućava direktan uvid i intervenciju na korisničkom računaru.

Ukoliko ste i Vi zainteresirani da koristite naš CRM, slobodno nas kontaktirajte.

help desk aplikacija comp-it