Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Aplikacija Ugostiteljstvo

  Upotrebom savremenih računarskih tehnologija i uredjaja u ugostiteljstvu uveliko se olakšao rad ugostitelja u velikim i prometnim ugostiteljskim objektima, te se broj grešaka definitivno sveo na minimum. Imajući u vidu sve prednosti koje ugostiteljstvu pruža upotreba računara i prenosivih uredjaja, kompanija COMP-2000 d.o.o. razvila je softversko rješenje za posebne potrebe ugostiteljstva. Aplikacija “Ugostiteljstvo” omogućava […]