Upotrebom savremenih računarskih tehnologija i uredjaja u ugostiteljstvu uveliko se olakšao rad ugostitelja u velikim i prometnim ugostiteljskim objektima, te se broj grešaka definitivno sveo na minimum. Imajući u vidu sve prednosti koje ugostiteljstvu pruža upotreba računara i prenosivih uredjaja, kompanija COMP-2000 d.o.o. razvila je softversko rješenje za posebne potrebe ugostiteljstva.

Aplikacija “Ugostiteljstvo” omogućava ugostiteljima bolju kontrolu glavnih komponenti poslovanja svakog ugostiteljskog objekta:

Svi podaci o poslovanju se čuvaju u računaru i redovno se vrše rezervna skladištenja podataka, tako da su svi podaci sigurni i konzistentni.

Upravljanje robama

Prije pojave računara i njihove upotrebe u ugostiteljstvu, stanje roba u objektu najčešće se vodilo na papiru i svakodnevnim brojanjem i provjerom količine roba te njegovim zapisivanjem za tekući dan. Osim bespotrebno utrošenog vremena za očitavanje stanja svakog dana (nekada i više puta na dan), često je ovakav način dovodio do grešaka u stanju roba a zatim i problema u vodjenju objekta.

Upotrebom aplikacije “Ugostiteljstvo” ovaj problem je uspješno riješen, te osim toga što više nije potrebno očitavati stanje roba u objektu, upravitelj objekta može u bilo kojem trenutku povući izvještaj o stanju odredjenog artikla (ili grupe artikala), te imati uvid u trenutno stanje robe u objektu, količinu prodatih roba za tekući dan, ili za zadani vremenski period. Stanje roba se vodi tako što se prilikom dobavljanja roba u objekat vrši evidencija o dobavljanju roba, a kasnije prilikom realizacije narudžbi stanje tih roba se automatski mijenja u sistemu. Zbog zakonske obaveze vodjenja evidencije o stanju robe u objektu (Trgovačka knjiga i Knjiga šanka) neophodno je povremeno izvršiti provjeru stvarnog stanja sa stanjem evidentiranim u sistemu.

Upravljanje uposlenicima objekta

Aplikacija “Ugostiteljstvo” strogo štiti podatke sistema i podatke o poslovanju objekta. Upravitelj objekta posjeduje mogućnost kreiranja nekoliko vrsta uposlenika u objektu: konobar, šef objekta, administrator, itd. Na osnovu datih privilegija korisnici imaju pristup samo odredjenim dijelovima i podacima sistema.

U skladu sa dogovorenim privilegijama omogućeno je dodavanje novih i izmjena postojećih roba, uposlenika objekta, te ostalih podataka koji su vezani za poslovanje objekta.

Naručivanje

Aplikacija “Ugostiteljstvo” se koristi za jednostavno naručivanje i brzu realizaciju narudžbi. Konobar na svom mobilnom uredjaju sa Android OS-om posjeduje instaliranu aplikaciju za naručivanje koja je dio kompletne aplikacije “Ugostiteljstvo”.

Na mobilnoj aplikaciji konobar ima mogućnost odabira stola za koji kreira narudžbu, te narudžbu šalje na šank gdje odmah može početi njena realizacija, bez da se čeka da konobar dodje i izvrši porudžbu. Za to vrijeme konobar može nastaviti opsluživati druge stolove dok radnik za šankom ne realizuje već pristigle narudžbe. Za ugostiteljske objekte koji posjeduju kuhinju, naručivanje jela se takodje vrši preko mobilne aplikacije, te se te narudžbe preuzimaju direktno u kuhinji gdje započinje pripremanje.

U isto vrijeme više konobara može slati narudžbe i one će sve uspješno stići na šank na kojem se štampa POS račun i sa kojeg se narudžbe preuzimaju dalje na obradu.

 

shema-restoran

Nakon što završi sa poručivanjem, konobar može preuzeti pripremljene narudžbe sa isprintanim POS  računom koji nosi gostu skupa sa narudžbom.

Prilikom naplaćivanja, konobar koristeći mobilnu aplikaciju za naručivanje pokreće naplatu za odabrani sto, a zatim se na POS printeru štampa zbirni račun, a na fiskalnom odgovarajući fiskalni račun. Na ovaj način se konobar oslobadja vodjenja evidencije o narudžbama na papiru, te se izbjegavaju greške prilikom naplate računa.

Aplikacija za naručivanje se može prilagoditi objektu, tako da se naručivanje može vršiti preko mobilnih uredjaja ili na računaru za šankom. Aplikacija je prilagodjena za rad na uredjajima sa touch displayom.

Polog pazara

Još jedna od glavnih komponenti aplikacije “Ugostiteljstvo” jeste polog pazara. Promet koji je napravio konobar se povlači iz sistema tako da upravitelj ima uvid u promet koji je napravio svaki od konobara pojedinačno i koliko novca konobar polaže upravitelju.

Ovo je jedna od najčešćih situacija koje su ranije dovodile do problema u upravljanju objektom iz razloga što se često prodata roba i iznos koji konobar duguje nije poklapao. Koristeći aplikaciju “Ugostiteljstvo” upravitelj objekta ima uvid u sve račune koje je konobar napravio te može eventualno iskontrolisati ukoliko je došlo do neslaganja.

 

Inspekcijske kontrole i nadogradnja aplikacije “Ugostiteljstvo”

Aplikacija “Ugostiteljstvo” radi u skladu sa svim trenutno važećim zakonima o poslovanju ugostiteljskih objekata u BiH. Sa aspekta poreskih i drugih kontrola imamo veoma uspješne rezultate sa svim našim aplikacijama i sistemima, takve da se rijetko koja IT firma u BiH može pohvaliti takvim rezultatima.

Ukoliko imate specijalne zahtjeve ili potrebe, aplikacija “Ugostiteljstvo” se može doraditi i prilagoditi poslovanju vašeg objekta.