Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

COMP-IT USPJEŠNO IMPLEMENTIRAO SOFTVER ZA VOĐENJE EVIDENCIJE KONJA I ČLANOVA KONJIČKOG KLUBA U KONJIČKOM KLUBU PEGASOS SARAJEVO.

COMP-IT je uspješno u saradnji sa Konjičkim klubom Pegasos u Sarajevu razvio i implementirao softversko rješenje za vođenje evidencije konja i članova konjičkog kluba.

Softversko rješenje “Horses” nudi mnogobrojne mogućnosti koje su potrebne za vođenje konjičko rekreativnog centra. Aplikacija omogućava upravi konjičkog kluba da vode sve bitne informacije koje se tiču plasmana i medicinskih kartona njihovih konja elektronskim putem i da ih imaju na jednom mjestu. Također mogu pratiti stanje duga i članarina njihovih polaznika, u svakom momentu uprava kluba zna kakvo je knjigovodstveno stanje kluba. Sve obavijesti koje se tiču treninga i rasporeda treninga se šalju elektronski putem e-mail. Svi članovi imaju svoj profil i pristup aplikaciji u svakom trenutku. Članovi mogu preko svojih profila vidjeti sve aktuelne termine treninga i prijaviti se na željeni trening.

Softversko rješenje „Horses“ se sastoji od sljedećih funkcionalnosti:

 • Šifarnici konjičkog kluba: članarine, zaposleni, status konja, zaduženja, vrsta treninga, kategorija članstva, raspored, termini, medicinske usluge, pasmine, takmičarski nivo
 • Unos konja – profil konja
 • Unos plasmana konja
 • Takmičarski plasmani konja
 • Medicinski karton konja
 • Unos novih članova konjičkog kluba
 • Profil članova konjičkog kluba
 • Evidencija uplata članova konjičkog kluba
 • Evidencija zaduženja i umanjenja članarina
 • Evidencija članova i njihovih članarina i zaduženja
 • Autorizacija konja
 • Unos novih treninga
 • Pregled rasporeda i termina treninga
 • Dodavanje napomena za treninge
 • Pregled prisutnosti članova na treninzima konja
 • Slanje obavijesti na e-mail članova konjičkog kluba
 • Prijava članova na trening
 • Razni izvještaji: spisak odrađenih treninga, analitička kartica članova, spisak konja sa autorizovanim jahačima, spisak fiksnih treninga po članu, analitička kartica za trening konja, spisak treninga, medicinske stavke konja
 • Statistički podaci: tipovi članarina, takmičarski nivo, broj treninga za konje, stanje članarina članova, sedmična prisutnost na treningu