Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Neum je prethodne sedmice u periodu od 19. do 21. aprila bio centar regionalnih dešavanja kada je IT sektor u pitanju. Microsoft  je sedmi put organizovao konferenciju NetWork koja je ove godine okupila oko 900 učesnika među kojima su se našli neki i od naših uposlenika. Naši uposlenici su prisustvovali na predavanjima sa sljedećim temama: Razvoj na .NET Core 1.0 i Angular, Project Management / Project Server / Project Online kao servis za upravljanje projektima, Microsoft Groups, Teams, Yammer, Pregled Azure IaaS scenarija, Azure Container Service, teme vezane za Windows Server 2016 i sigurnost, Razvoj poslovnih rješenja i aplikacija korištenjem SharePoint Online platforme, Conversation-as-a-Platform, Microsoft Bot Framework, Cognitive Services.
I ove godine su predavanja bila podijeljena u 6 smjerova, i to: Digitalna transformacija poslovanja, Razvojne platforme i alati, Smještaj i analiza podataka, Server/cloud infrastruktura i servisi, Sigurnost i upravljanje identitetima, te Studije slučaja.
Glavne teme MS konferencije bile su vezane za cyber sigurnost i digitalne transformacije uz Office 365. Također, fokus Microsoft NetWork 7 konferencije bio je na tehnologijama i inovacijama, te rješenjima u oblaku koji omogućavaju optimizaciju poslovanja i podižu produktivnost.