Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Web aplikacija za evidentiranje radnog vremena u preduzeću

Web aplikacija za evidenciju radnog vremena funkcioniše na principu identifikacije NFC karticama (kartica može sadržavati logo kompanije, ime zaposlenika i sl.) ili alternativno unošenjem jedinstvenog PIN-a nakon čega bira ponuđenu akciju.

Sistem omogućava evidentiranje svakodnevnih događaja u preduzeću, kao što su: dolazak na posao, odlazak na pauzu, poslovni izlazak, odlazak sa posla, privatni izlazak i druge aktivnosti. Na ovaj način omogućena je potpuna i efikasna kontrola vremena koje uposlenici provedu na poslu, kontrola njihovog kašnjenja, te prekovremenog rada i njihovih pauza. Web aplikacija za evidenciju radnog vremena zaposlenih obuhvata bilježenje i memorisanje dolazaka/odlazaka, te se kroz obradu podataka kreiraju adekvatni izvještaji

Evidencija Radnog Vremena (ERV) predstavlja sistem sastavljen iz dvije komponente. Prva od te dvije komponente je Web aplikacija koja se može instalirati na bilo kojem Windows tablet uređaju koji ima mogućnost pristupa nekom od web preglednika. Drugu komponentu ERV sistema predstavlja Administrator portal gdje poslodavac ima mogućnost puštanja izvještaja i pregleda kretanja unutar preduzeća.