Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Project Management Professional

U Novoj 2016. godini COMP je dobio svog prvog certificiranog PMP (Project Management Professional) projekt menadžera.

PMP certifikat danas je jedan od najtaraženijih u upravljanju ICT projektima i prema istraživanju provedenom 2015. godine od strane Global Knowledge and Penton, PMP spada u TOP 4 tržišno najvrjednijih certifikata.

Project Management Professional (PMP) je globalno priznat program koji ključuje obaveznu edukaciju, iskustvo, volju za razvoj i profesionalni doprinos te rigorozan ispit. Kandidati za PMP certifikat obvezuju se na profesionalni razvoj te za zadržavanje certifikata moraju steći 60 PDU (Professional Development Unit) bodova svake tri godine. Organizacija koja provodi i izdaje certifikate je Project Management Institut (PMI) koji danas broji više od 265.000 članova u preko 170 država i predstavlja vodeću strukovnu udrugu voditelja projekata.

Za certifikat su uz diplomu fakulteta potrebne najmanje tri godine iskustva na radu s projektima, odnosno 4500 radnih sati i 35 sati edukacije iz upravljanja projektima.

Naš PMP ujedno je i član Upravnog odbora PMI predstavništva u Bosni i Hercegovini.