COMP je završio web verziju aplikacije za vođenje blagajničkog poslovanja. Aplikacija je urađena u Microsoft .NET tehnologiji. Kao i desktop verzija aplikacija omogućava:

Na ovaj način korisnici mogu da izaberu koju varijantu aplikacije za vođenje blagajne žele: online ili desktop. Prateći trendove sve vece tranzicije aplikacija na cloud i web verzije odlučili smo se i za ovu inovaciju. Za dodatne informacije oko aplikacije javite se marketing službi COMP-a.

blagajna