Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

COMP-2000 završio je softver koji omogućava poljoprivrednim udruženjima da promoviraju i prate svoje poslovanje.

BiH, iako zemlja sa bogatim poljoprivrednim potencijalom, uvozi mnoge poljoprivredne proizvode. Poljoprivrednici su uglavnom mali, slabo subvencionirani i nisu dobro udruženi. BiH također nema ni ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou.

Ovaj softver je mali doprinos COMP-a ka boljem funkcionisanju poljoprivrednog sektora.

Poljoprivredno udruženje kroz ovaj softver dobiva baze podataka o poljoprivrednicima-članovima, o poljoprivrednim proizvodima, razvrstavanje po sektorima i brz pristup ovim podacima. Također, postiže se efikasnost organizacije kroz brže reagovanje i pripreme dokumentacije i projektnih aplikacija za podsticaje i subvencije članovima Udruženja i samom Udruženju koje se bazira na bazi podataka koja će se razviti kroz korištenje aplikacije.

Također, upotreba ovakvih sistema je baza za primjenu standarda kao što su GLOBALGAP i zahtjevi sljedljivosti koji su često preduslov za izvoz.