Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

COMP-2000 uspješno je okončao povezivanje ISUP-a sa EDI sistemom kako bi implementiaro EDI standard u poslovanju svojih klijenata. Teloptic grupacija, kao jedna od vodećih distribucijskih kuća u BiH bitno je unaprijedila svoje poslovanje zahvaljujući ovoj COMP-ovoj aktivnosti.

EDI (Electronic Data Interchange) je skup standarda koji se u Evropi i svijetu koristi kod e-distribucije kao npr. kod slanja narudžbi u skladište ili kod praćenja narudžbi. Usklađivanje sa EDI procedurama osigurava kompanijama stratešku prednost u poslovanju sa distributorima i organizacijama kod kojih je tačno vrijeme dostave bitno a elektronska automatika bitna. Uklanjanjem manuelnog unosa vitalnih poslovnih dokumenata kao sto su narudžbe, otpremnice, fakture i ostalo greške su znatno smanjene. Transakcije su brze i tačne dok je trošak radne snage smanjen.

Kada je u pitanju zastupljenost implementacije EDI, BiH je u zaostatku za regijom. U Hrvatskoj je preko 100 raznih firmi implementiralo EDI dok je u BiH to slučaj sa samo dvije korporacije.