Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Firma Avaks novu poslovnu godinu počinje opremljena sa novim sistemom za upravljanje skladišnim poslovanjem – WMS (Warehouse Management System). Sistem je omogućio ovoj firmi da elektronski prati sljedece poslovne procese : ulaz robe, izlaz robe, premještanje paleta, korekciju stanja, inventuru (tekuću i godišnju), povrat robe (po izlazu, bez izlaza), otpis robe i štampanje naljepnica.

WMS omogućava:

  • Poboljšanu inventuru
  • Tačnost u operacijama
  • Maksimalnu iskorištenost prostora
  • Bolji odgovor na narudžbe i zadovoljnije kupce
  • Povećan ROI
  • Optimalne zalihe koje odgovaraju potražnji
  • Brže i bolje poslovno odlučivanje zahvaljujući poslovnim izvještajima
  • Brže skladišno poslovanje

WMS je domaći proizvod. Funkcionira tako što koristi MSSQL bazu podataka sa kojom kominicira preko wireless-a. Aplikacija moze biti instalirana na proizvoljan broj ručnih terminala iistovremeno sa njom može raditi proizvoljan broj skladištara.

Pored štampanja naljepnica sa ručnih terminala, postoji i desktop aplikacija koja je instalirana na računaru u skladištu. Sa ovom desktop aplikacijom spojen je štampac što omogucava štampanje. Dodatna prednost ovog sistema su poslovni izvještaji koji se mogu proizvoljno kreirati npr. za samo određene palete, za samo određeni dokument, za samo određene batch/lot brojeve i slicno.Na ovaj način firma uspješnije prati i organizuje skladišno poslovanje.

WMS se lako integrira sa drugim ERP sistemima pa je tako COMP u firmama Teloptic i Megamix izvršio integraciju ISUP i Navision sistema sa WMS-om te tako omogućava i efikasnije poslovanje ostalih organizacionih djelova i poslovnih funkcija u preduzeću.

WMS je također u potpunosti usaglašen sa softverskim rješenjem ISUP© (Informacioni Sistem za Upravljanje Preduzećem) te se može usaglasiti po potrebi sa drugim klijentovim ERP rješenjima.

Za više info o ovom jedinstvenom proizvodu na tržištu posjetite http://www.comp-2000.com.ba/aplikacija-wms.html.