Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima, 12. marta pokreće kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na području FBiH nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa.

Predmetom inspekcijske kontrole bit će svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i korištenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit će objavljeni nakon mjesec dana. Kampanja uključuje upravne mjere i prekršajne odredbe, poput privremenog i trajnog oduzimanja predmeta i uređaja kojima je počinjen prekršaj pa do novčanih kazni koje, između ostalog, za pravne subjekte mogu biti od 1.000 do 200 hiljada KM. Temeljni zakon za spomenutu oblast u BiH je Zakon o autorskim i srodnim pravima koji pruža zaštitu kompjuterskim programima koji predstavljaju vlastitu individualnu intelektualnu tvorevinu autora.

Besim Duraković, direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, rekao je da će inspekcijski nadzor posebno biti izražen u bankama i mikrokreditnim organizacijama, kladionicama, kao i kod dizajnera i projektanata.

Od 20.03.2011. planirane su terenske provjere od strane FUZIP na području Federacije BIH. Više informacija se nalazi na webu Federalne Uprave za inspekcijske poslove.

Kako biste licencirali Vase softvere i tako izbjegli zakonske sankcije, slobodno se obratite COMP-u na kontakte: tel: +387 33 712-320; 713-450, fax: +387 33 713-451; email: galma@comp-2000.ba.