Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Firme koje su do sada fiskalizirane izrazile su nezadovoljstvo usporenošću i složenošću procedure izdavanja fiskalnih računa. Vi ne morate biti među ovim firmama. Manualno izdavanje računa je najjeftiniji, ali i najsporiji i najkomplikovaniji način da izdate fiskalni račun. Zbog ovoga je COMP uradio softver za fakturisanje i automatsko izdavanje fiskalnih računa. Pokazalo se da ovaj softver uveliko olakšava proces izrade fiskalnih računa. Sada jednim klikom dobivate ujedno i fakturu i fiskalni račun, te imate već unesene kupce i artikle koje ne morate prekucavati. Softver možete koristiti na običnom PC-u ili na touch-screen-u.