Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Dana 08. 12. 2010 federalni ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kojim je odlučeno da poslodavci koji imaju više od 5 zaposlenika moraju dostaviti Poreznoj upravi podatke iz obrasca MIP -1023 (Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak. Prihodima) u elektronskoj formi. COMP je na osnovu ovog pravilnika izvršio promjene na ISUP-u tako da se klijenti mogu bez problema prilagoditi ovoj promjeni u primjeni Zakona o porezu na dohodak.