Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Magazin INFO je jedan od najčitanijih bh. mjesečnika posvećenih informatičkim tehnologijama. U broju 146 iz marta 2010. godine magazin je objavio detaljnu reportažu o našoj aplikaciji.