Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Magazin INFO je jedan od najčitanijih bh. mjesečnika posvećenih informatičkim tehnologijama. U broju 145 iz februara 2010. godine INFO magazin objavio je članak o EU okvirnom programu FP7 i SCORE projektu u okviru FP6.