Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Konsultanti Comp-2000 i Comp-IT su prisustvovali Oracle seminaru “Rješenja za efikasno upravljanje”, održanom 23. aprila u hotelu Pahuljica na Vlašiću. Seminar je ove godine u potpunosti bio posvećen javnom sektoru. Kako je Bosna i Hercegovina počela svoj put ka e-Government (e-Vlada) principima uvođenjem trezorskog poslovanja na seminaru je bilo riječi o slijedećim temama:

– Oracle rješenje za konsolidovano poslovanje;
– Sistem za upravljanje sredstvima grantova za Ministarstva finansija u BiH;
– Kako centralizovati velike količine korisničkih podataka?;
– Odnosi sa klijentima i Oracle CRM rješenje za javni sektor;
– Povećanje produktivnosti korisnika – UPK aplikacija za pomoć korisnicima,
brže učenje i lakše prihvatanje novih sistema.