Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

INFO DAN je bio posvećen 7. okvirnom programu EU (FP7) za istraživanje i razvoj “Ka integraciji u evropsku istraživačku oblast”. Grupacija COMP, kao dio ekspertnog tima u projektu SCORE, je prisustvova Infodanu.

Evropski komesar za nauku i istraživanje Janez Potočnik istakao je da su vlasti BiH napravile dobru odluku kada je BiH postala pridruženi član FP7 programa koji je naučno-istraživačkim radnicima omogućio da ravnopravno konkurišu za sredstva namijenjena nauci u EU. Mi, iz firme COMP smatramo da znanje nema granice i da je cilj Evropske zajednice da se naučno-istraživačkim grupama moraju osigurati najbolji uvjeti bez obzira odakle dolaze.

U zgradi Parlamentarne skuštine Bosne i Hercegovine diskutiralo se između ostalog, o unapređenju pristupa naučnika istraživačkim mrežama u Evropi, Euraxess-u, kvalitetu i sigurnosti hrane, o ICT-u, zdravlju i okolišu. NCP je stavio sve prezentacije na svoju web stranicu.