Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

Učešće BiH u FP7 projektima ima za cilj dobivanje sredstava za finansiranje naučnoistraživackog rada (istraživačkih institucija, srednjih i malih preduzeća i državnih kompanija), kao i da se inicira mobilnost bh. istraživača u zemlje EU, koje država trenutno ne može osigurati niti finansirati. Ovim putem se intenzivira sveukupna međunarodna saradnja u oblasti nauke i tehnologije.

Evropska Komisija i Mađarski Centar za istraživanje i tehnologiju su u jednom danu predstavili takozvane prioritete 2009/2010 i izazove za našu branžu. Pored nastavka pozitivnog iskustva u okviru SCORE projekta poseban izazov za COMP grupaciju je jačanje međunarodne suradnje.