Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

U Beogradu 11. i 12. decembra 2008. godine održana je ICT konferencija organizirana sa strane SCORE-a i wbc-inco.net projekta, uz podršku Evropske komisije. Ovaj skup je imao za svrhu informirati sve zainteresirane o preliminarnim rezultatima SCORE projekta, o drugim sličnim projektima, te budućem razvoju ITC-a u zemljama Zapadnog Balkana.Prvog dana konferencije prezentirano je trenutno stanje na regionalnom tržištu, tj. postojećii ICT ambijent u pojedinačnim državama, prioriteti istraživanja u oblasti IT-a, barijere kao i najveći izazovi u regionalnom i evropskom kontekstu.

U izričito interesantnoj panel diskusiji ključna tema bila je regionalna kooperacija kao i kooperacija sa evropskom zajednicom. Drugi dan bio je fokusiran na daljni razvoj informatičkog društva. Naime, kroz prezentaciju i diskusiju na ovu temu predstavljeni su uspješni projekti, konkretne akcije i preporuke za suradnju zemalja u regionu kao i šire.

Nakon konferencije zemlje učesnice (Albanija, BiH, Srbija, Makedonia) SCORE-projekta prezentirale su evropskoj komisiji rezulatate dvogodišnjeg istraživanja tržišta zapadnog balkana.